Saga "Zmierzch" Wiki
Advertisement
Saga "Zmierzch" Wiki

Manipulowanie związkami międzyludzkimi - jest to talent Chelsea, stanowiący podstawę egzystencji Volturich.

Opis

Chelsea jest w stanie zmieniać relacje pomiędzy ludźmi i wampirami. Może ona na przykład sprawić, aby ktoś opuścił swoją grupę albo zdradził swoich najbliższych. Jej dar jest długotrwały, a jego siła zależy od tego, jak długo dana osoba przebywa w jej obecności.

Ograniczenia

Mimo tego, że Chelsea jest w stanie zrobić wiele, to nie może ona zerwać bardzo silnych związków, polegających na czymś więcej niż tylko przyjaźni. Dla przykładu nie byłaby ona w stanie rozdzielić Belli i Edwarda, czy też Esme i Carlisle'a.

Talent Chelsea, tak jak na przykład talent Jane, działa na umysł, więc może być blokowany przez tarcze.

Podobne talenty

  • Jasper

    Jasper Hale może manipulować emocjami innych, aczkolwiek jego talent nie jest długotrwały.
  • Marek

    Marek jest w stanie rozpoznawać związki pomiędzy ludźmi, lecz nie może on na nie wpłynąć.